Slåtten Hass Knut Mo

Singel fra albumet Heimespel, som kommer 5. mars. Følg med!