Egeland & Marin, «Farvel Farvel» – ute nå!

Trad noir: Mørkt, emosjonelt og vakkert
Når Ånon og Mikael stemmer hardingfela og den elektriske bratsjen ned én oktav, er det duket for helt spesielle stemninger, forsterket av Ånons fargerike og følsomme intonasjon, og Mikaels ikke mindre følsomme og fargerike landskap som melodiene får lov til å leve i. 

Uttrykket er mørkt, sterkt personlig og originalt, og det er fristende å utrope Ånon og Mikael til skapere av en ny tradisjon: Trad noir. Det musikalske råmaterialet er hentet dels fra levende tradisjon og dels fra eldre noteopptegnelser. Alt er knyttet til tekster som omhandler sterke følelser som sorg, gudsfrykt og (ulykkelig) kjærlighet. Det er lett å overspille i dette landskapet av til tider ubegripelig håpløse emosjoner. Ånon og Mikael nøyer seg med å gi oss et overbevisende blikk inn i det, og lar oss oppleve medfølelse heller enn desperasjon, og det underlige i at slike følelser også kan gis et vakkert uttrykk.