Rolf Roys live fra dansegulvet

Det er vanskelig å komme nærmere den rå og ekte spillegleden enn når man spiller til dans for et fullpakket dansegulv av svette danseglade folk. Det tette samspillet og samværet mellom musikere og dansere gir noe helt annet enn å spille konsert. Samme hvor fine melodier man spiller, nytter det ikke om ikke takta sitter som den skal, og nettopp samværet med danserne i en felles taktopplevelse er på mange måter kjernen i et godt dansespill. Og nettopp derfor ble albumet til gammeldansgruppa Rolf Roys ikke spilt inn i studio, men i selve danselokalet, omgitt av med ivrige og glade dansere på dansegulvet!


 1. Hamborgar etter Ole Skudsvik
 2. Vals etter Arnfinn Rustberggard
 3. Reinlender etter Lars Fykerud
 4. Gunvor Holdens masurka
 5. Hamborg etter Ole Berget
 6. Pere-Marit, vals etter Ola Hakkelberg
 7. Reinlender etter Herman Liahagen
 8. Århundrets masurka
 9. Reinlender etter Ole Nærlieie
 10. Hamborgar etter Anders Ødegårde
 11. Reinlender etter Herman Liahagen
 12. Masuka etter Johan Søsveen
 13. Torpovalsen/Skyttarghusvalsen etter Ole Nærlieie
 14. Polka etter Herman Liahagen
 15. Reinlender etter Ola Haukjem
 16. Masurka etter Sverre Eggerud
 17. Reinlender etter Herman Liahagen

Alle låtene er tradisjonelle med unntak av nr 8 som er komponert av Nils Øyvind Bergset og Per Anders Buen Garnås