Gula Gula med Mari Boine

9/02/2017

…er ikke på lista over utgivelsene til Taragot, men Tellef produserte dette albumet i 1989, og forteller om produksjonen i P2s Spillerom 8.2. Kan høres på programspilleren til NRK nærmeste halvår!