Art Metal: ny genre!

Dette er et album med lyder fra Arne Magnus Johnsrøds verksted; lyder som oppstår når metallet i ulike kvaliteter, typer og utgangsformer formes og omformes til ferdige gjenstander som har kvalitet som kunstverk. På samme måte er lydene formet og omformet til lydobjekter som har en egen eksistens; også her kan avstanden fra utgangspunkt til ferdig produkt synes stor.

Siden de ferdige produktene til Johnsrød ikke er vist her, står lytteren fritt til å forestille seg ulike mulige sammenhenger mellom lydproduktene og kunstproduktene; eventuelt mellom metallformingsprosessen og lydformingsprosessen. Ettersom noen av lydproduktene ble ferdige før metallproduktene, kan man også forestille seg mulige påvirkninger fra metall til lyd og tilbake til metall. Vi – Arne Magnus Johnsrød og Tellef Kvifte – forsikrer at enhver slik forestilt sammenheng vil være tilfeldig, og ikke tilsiktet av noen av oss.

Hi-res lydilfer på BandCamp!


  1. Testing Some Tools
  2. Hard Metal Work
  3. A Never Ending Process
  4. On the Other Hand


Arne Magnus Johnsrød

Johnsrød er opptatt av tverrfagelige aktiviteter på tvers av faggrupper, metallkunst og musikk er et av områdene som fenger. Mikrobiologi og metallkunst er en annen kobling Johnsrød har arbeidet med.

Tellef Kvifte

Folkemusiker, jazzmusiker, musikkprodusent, musikk- forsker... Spiller sjøfløyte, saksofoner, piano og keyboard, laptop og sekkepipe. Og litt hardingfele. Har vært en del av det norske musikklivet i over 50 år, og deltatt i mange ulike grupper, som Universitetets storband, Slinkombas, TradArr, Oslo Musica Antiqua, Chateau Neuf spellemannslag, North Sea Music, LuckyLoop, Friensemblet, Nunatak.